Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"myć zęby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "myć zęby" po polsku

myć zęby

obrazek do "brush one's teeth" po polsku I definitely brush my teeth
 1. brush one's teeth , clean one's teeth BrE  
  Have you brushed your teeth? (Czy umyłeś zęby?)
  Clean your teeth for at least two minutes after each meal. (Czyść zęby przez przynajmniej dwie minuty po każdym posiłku.)

"myć zęby" — Słownik kolokacji angielskich

brush one's teeth kolokacja
 1. brush czasownik + tooth rzeczownik = myć zęby
  Bardzo silna kolokacja

  Your child can learn how to brush his or her own teeth at about 3 years of age.

clean one's teeth kolokacja
 1. clean czasownik + tooth rzeczownik = myć zęby
  Silna kolokacja

  Will you come up with me to clean my teeth?

powered by  eTutor logo