Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

brush one's teeth, clean one's teeth = myć zęby

I definitely brush my teeth

Źródło: http://www.fitsugar.com/1624664

myć zęby

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Have you brushed your teeth? = Czy umyłeś zęby?