"tooth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tooth rzeczownik

rzeczownik + tooth
Kolokacji: 31
Wisdom Tooth • gold tooth • baby tooth • buck tooth • shark tooth • ...
tooth + rzeczownik
Kolokacji: 36
tooth decay • tooth fairy • teeth mark • tooth enamel • Tooth Whiteners Time • ...
tooth + czasownik
Kolokacji: 84
tooth chatters • tooth shows • tooth flashes • tooth bares • tooth clenches • tooth gleams • tooth rattles • ...
czasownik + tooth
Kolokacji: 101
reveal teeth • show one's teeth • brush one's teeth • set one's teeth • sink one's teeth • grind one's teeth • cut one's teeth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
  • Your child can learn how to brush his or her own teeth at about 3 years of age.
  • In a week, he was able to brush his teeth by himself.
  • She told me not to brush my teeth with the water.
  • Although some children quickly learn to brush their teeth, others do not.
  • You should brush your teeth once a day, before bed.
  • You should brush your teeth 2 times a day, in the morning and at night.
  • No word on whether they will get them to brush their teeth, too.
  • He had brushed his teeth four times and couldn't stand still.
  • "Do you think I have time to brush my teeth?"
  • Does he brush their teeth every night before they go to sleep?
6. grind one's teeth = zgrzytać zębami grind one's teeth
7. cut one's teeth = spróbować czegoś, zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił, zaczynać karierę cut one's teeth
8. get one's teeth = dostawać czyjś zęby get one's teeth
9. lose one's teeth = przegrywać czyjś zęby lose one's teeth
10. use one's teeth = używać czyjś zęby use one's teeth
12. give teeth = podnieś skuteczność give teeth
13. see one's teeth = widzieć czyjś zęby see one's teeth
15. keep one's teeth = trzymać czyjś zęby keep one's teeth
16. say through one's teeth = mówić całkowicie czyjś zęby say through one's teeth
17. break one's teeth = rozbijać czyjś zęby break one's teeth
18. say between one's teeth = mówić pośrodku czyjś zęby say between one's teeth
20. pick one's teeth = dłubać w zębach (palcem lub wykałaczką) pick one's teeth
21. put one's teeth = kłaść czyjś zęby put one's teeth
23. whistle through one's teeth = gwizdek całkowicie czyjś zęby whistle through one's teeth
24. lie through one's teeth = kłamać w żywe oczy lie through one's teeth
25. make one's teeth = robić czyjś zęby make one's teeth
26. knock out one's teeth = nokautować czyjś zęby knock out one's teeth
27. feel one's teeth = czuć czyjś zęby feel one's teeth
28. hiss through one's teeth = syk całkowicie czyjś zęby hiss through one's teeth
29. draw from one's teeth = wyciągać czyjś zęby draw from one's teeth
przymiotnik + tooth
Kolokacji: 137
white tooth • sharp tooth • front tooth • clenched tooth • false tooth • sweet tooth • yellow tooth • broken tooth • small tooth • ...
przyimek + tooth
Kolokacji: 25
with teeth • of teeth • between one's teeth • in one's teeth • through one's teeth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.