Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"bite" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bite" po angielsku

bite ***

obrazek do "bite" po polsku obrazek do "bite" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  bit, past participle  bitten
 1. ugryźć, ukąsić [przechodni/nieprzechodni]
  My dog doesn't bite. (Mój pies nie gryzie.)
  Don't touch him! He bites. (Nie dotykaj go! On gryzie.)
  He got bitten by a dog. (On został pogryziony przez psa.)
  Something has bitten Jane during the night. (Coś ukąsiło Jane w trakcie nocy.)
  She was bitten by a mosquito. (Ona została ukąszona przez komara.)
 2. dawać się we znaki [nieprzechodni]
  Your debts will soon begin to bite. (Twoje długi niedługo zaczną dawać się we znaki.)
 3. obgryzać (np. paznokcie) [przechodni]
  Stop biting your nails! (Przestań obgryzać paznokcie!)
 4. przygryzać (np. wargę) [przechodni]
  She bit her lower lip. (Ona przygryzła swoją dolną wargę.)
 5. przegryzać [przechodni]
  My rabbit bit the cable in two. (Mój królik przegryzł kabel na pół.)
  If the hamster bites the cable again, I won't buy another one! (Jeśli chomik znów przegryzie kabel, nie kupię następnego!)
 6. dawać się naciągnąć, dawać się złapać (na ofertę) [nieprzechodni]
  After you presented the new offer, did she bite? (Po tym, jak zaprezentowałeś nową ofertę, czy ona dała się złapać?)
 7. brać, dawać się złapać (na przynętę, o rybie) [nieprzechodni]
  Are the fish biting today? (Czy ryby biorą dzisiaj?)
 8. chwycić, złapać (na jakiejś powierzchni) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kęs, gryz [policzalny]
  He took a big bite of a sandwich. (On wziął wielki gryz kanapki.)
  She had just two bites of an apple. (Ona zjadła tylko dwa kęsy jabłka.)
 2. ukąszenie, ugryzienie [policzalny]
  She still has a mark of a dog bite. (Ona wciąż ma ślad po ugryzieniu przez psa.)
  Spider bites can be serious. (Ukąszenia pająków mogą być poważne.)
  I could notice a vampire bite on her neck. (Dostrzegłem na jej szyi ugryzienie wampira.)
 3. smaczek, nuta (raczej ostra) [niepoliczalny]
  Curry adds extra bite to the dish. (Curry dodaje dodatkowy smaczek do potrawy.)
 4. kąsanie, mróz, zimno [tylko liczba pojedyncza]
  We could feel the bite of winter in September. (Czuliśmy kąsanie zimy we wrześniu.)
 5. zgryz
  She had to see the dentist about her bite. (Ona musiała pójść do dentysty w sprawie swojego zgryzu.)
  He has a crooked bite. (On ma krzywy zgryz.)
 6. przekąska, coś do przegryzienia, kęsek potocznie
  I haven't had a bite in a couple of hours. (Od kilku godzin nie jadłem żadnej przekąski.)
  She prepared a delicious bite to eat. (Przygotowała przepyszną przekąskę.)
 7. zainteresowanie ofertą, branie slang [niepoliczalny]
  Did the new product have bite? (Czy nowy produkt miał branie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "bite"

czasownik
bite back = powstrzymać się (od powiedzenia czegoś), stłumić (np. westchnięcie, śmiech)
rzeczownik
przymiotnik
idiom
phrasal verb
inne
inne
kolokacje

"bite" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bite" po polsku

czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [przechodni]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
 2. beat ****
  • bić, pobić [przechodni]
   He has beaten him senseless. (Pobił go do nieprzytomności.)
   Tom was beaten brutally by his mates. (Tom został brutalnie pobity przez kolegów.)
   He wanted to beat my brother but I stopped him. (On chciał pobić mojego brata, ale go powstrzymałem.)
  • bić, uderzać (o sercu) [nieprzechodni]
   The patient's heart is beating very fast. (Serce pacjenta bije bardzo szybko.)
   My heart always beats fast when I see you. (Moje serce zawsze szybko bije, kiedy cię widzę.)
   She could hear the beat of her son's heart. (Ona słyszała bicie serca swojego syna.)
 3. whale **
 4. mint *
  • bić (monety) [przechodni]
   We can't mint any more coins. (Nie możemy bić więcej monet.)
 5. coin **
 6. buffet *
 7. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 8. throb
 9. thrash
 10. thump *
 11. pummel
 12. tussle
 13. pulsate
 14. trounce
 15. baste
 16. thresh
 17. drub
 18. belabour British English przestarzale , belabor American English przestarzale
 19. baff
 20. devel
obrazek do "kill" po polsku
czasownik
 1. kill *****
  • zabić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   They killed him and threw the body into the river. (Oni zabili go i wrzucili ciało do rzeki.)
   I heard that someone tried to kill our king - is this true? (Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla - czy to prawda?)
   link synonim: murder
 2. off , *****
 3. ice ****
  • zabić, sprzątnąć American English potocznie
   We have to ice this guy before he splits on us. (Musimy sprzątnąć tego gościa, zanim na nas nakabluje.)
   They iced that woman because she knew too much. (Oni zabili tamtą kobietę, bo wiedziała za dużo.)
 4. destroy ***
  • zabić, wytępić (np. zwierzę, robactwo) [przechodni]
   Gardeners do their best to destroy a potato beetle. (Ogrodnicy robią, co mogą, aby wytępić stonkę ziemniaczaną.)
   Mary doesn't know how to destroy ants from her kitchen. (Mary nie wie, jak wytępić mrówki z jej kuchni.)
 5. clip ***   British English potocznie
  I will clip you for what you've done to me. (Zabiję cię za to, co mi zrobiłeś.)
  Clip this fly, it's annoying. (Zabij tę muchę, jest denerwująca.)
 6. dispatch * , także: despatch
 7. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić potocznie [przechodni]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 8. hose * , także: hosepipe British English
 9. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang [przechodni]
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)
 10. whack
 11. immolate
phrasal verb
 1. bump off
phrasal verb
 1. do somebody in ****  
  He's our enemy, you have to do him in. (On jest naszym wrogiem, musisz go zabić.)
  She did her own brother in. (Ona zabiła swojego własnego brata.)
 2. do for somebody **   British English potocznie
  The divorce almost did for my father. (Rozwód prawie zabił mojego ojca.)
  We have to do for him before he finds out the truth. (Musimy go zabić, zanim dowie się prawdy.)
 3. account for somebody ***
 4. cut somebody down  
 5. strike somebody down  
 6. knock somebody off
 7. rub somebody out American English przestarzale
 8. make away with somebody   przestarzale
 9. snuff somebody out
czasownik
 1. batter **
 2. lam
 3. whup
 4. confute
phrasal verb
 1. beat up
  • pobić, zbić
   You can't beat up women. (Nie możesz pobić kobiet.)
   You had no right to beat up that boy. (Nie miałeś prawa zbić tego chłopca.)
 2. bung up
obrazek do "fight" po polsku
czasownik
 1. fight *****
  • bić się, walczyć [przechodni/nieprzechodni]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
 2. skirmish
 3. scrap **
 4. scuffle
phrasal verb
 1. finish somebody off
 1. put somebody to the sword  
przymiotnik
 1. solid ***
  • bity (nieprzerwany) potocznie
   He's been sitting there for a solid hour. (On siedzi tam od bitej godziny.)
   She was talking with me for solid 3 hours. (Ona rozmawiała ze mną przez bite 3 godziny.)

Powiązane zwroty — "bite"

czasownik
rozbić = break +3 znaczenia
odbijać = mirror +6 znaczeń
wbijać = stick +1 znaczenie
ubijać = firm +3 znaczenia
wybijać = knock +1 znaczenie
przybić = dock +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
zbity = dense +1 znaczenie

powered by  eTutor logo