"one might try something" po polsku - Słownik angielsko-polski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "one might try something"

rzeczownik
try = próba, usiłowanie +2 znaczenia
number one = numer jeden (najważniejsza osoba) +2 znaczenia
oneness = jedność (pojedynczość) +2 znaczenia
little ones spoken , young ones spoken = dzieci
quarter , one-quarter , qr (skrót) , qr. (skrót) = ćwierć, jedna czwarta +9 znaczeń
point after touchdown , PAT (skrót) , także: try = punkt po przyłożeniu (w futbolu amerykańskim)
czasownik
might = mógłby (wyrażenie przypuszczenia)
try = próbować, usiłować +5 znaczeń
try somebody = przekonać się na kimś, próbować na kimś (używane w trybie rozkazującym)
may well , might well , could well = może (np. wydarzyć się, być prawdą)
liczebnik
zaimek
one = ten, ta, to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa) +1 znaczenie
określnik
one = jeden (np. z wcześniej wspomnianej grupy) +2 znaczenia
przymiotnik
one = ten +3 znaczenia
one-time = były (np. gwiazda filmu, polityk)
trying = męczący (o warunkach), irytujący (o sytuacji), nie do zniesienia (o osobie)
tried = wypróbowany, sprawdzony +1 znaczenie
one-way = jednokierunkowy (np. ruch) +4 znaczenia
one-sided = jednostronny (np. decyzja, związek) +1 znaczenie
one-to-one = indywidualny (np. korepetycje) +2 znaczenia
inne
inne
przysłówek
one-to-one = wzajemnie jednoznaczny (np. mapowanie w matematyce) +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
wykrzyknik