"eksperyment" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "eksperyment" po polsku

eksperyment

rzeczownik
 1. experiment ***
  • eksperyment, doświadczenie naukowe [policzalny]
   We need to carry out an experiment. (Musimy przeprowadzić eksperyment.)
   Neither coal nor iron may be used in our experiment. (Ani węgiel, ani żelazo nie może być użyte w naszym eksperymencie.)
  • test, próba, eksperyment [policzalny]
   It was an experiment, I wanted to see your reaction. (To był eksperyment, chciałem zobaczyć twoją reakcję.)
   This was only an experiment, so don't worry. (To był tylko eksperyment, więc się nie martw.)
 2. double-blind experiment

powered by  eTutor logo