"usiłowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usiłowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

usiłowanie

rzeczownik
 1. attempt ****
  • próba, usiłowanie [COUNTABLE]
   They made no attempt to escape. (Oni nie podjęli próby ucieczki.)
   Soon he gave up the attempt. (Wkrótce on porzucił próbę.)
   The reason for his imprisonment was his attempt to rape somebody. (Powodem jego uwięzienia było jego usiłowanie zgwałcenia kogoś.)
   link synonim: try
 2. try *****
  • próba, usiłowanie [COUNTABLE]
   Let's give it another try. (Podejmijmy jeszcze jedną próbę.)
   It's your last try, don't waste it. (To twoja ostatnia próba, nie zmarnuj jej.)
   link synonim: attempt
 3. striving
 4. endeavoring , także: endeavouring American English
czasownik
 1. try *****
  • próbować, usiłować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I tried to call you, but the line was busy. (Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.)
   What are you trying to do? (Co próbujesz zrobić?)
   You should at least try. (Powinieneś przynajmniej spróbować.)
   Will you try to lift this? (Spróbujesz to podnieść?)
   link synonim: attempt
 2. attempt ****
  • próbować, usiłować [TRANSITIVE]
   She attempted to smile. (Ona usiłowała się uśmiechnąć.)
   Do not attempt to use them. (Nie próbuj ich używać.)
   He attempted to remain polite. (On usiłował pozostać grzecznym.)
   link synonim: try
 3. strive *
 4. endeavour , endeavor American English *
 1. make attempts
 1. attempt something ****
  • próbować czegoś, usiłować coś
   I attempted running, I hated it. (Próbowałem biegania, nie podobało mi się.)
   The boy may attempt something stupid. (Chłopiec może próbować zrobić coś głupiego.)