BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozpatrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpatrywać" po polsku

rozpatrywać

czasownik
 1. consider *****
  • rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Did you ever consider that possibility? (Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?)
   I should have considered that. (Powinienem był wziąć to pod uwagę.)
   All things considered, that wasn't too bad. (Biorąc pod uwagę wszystko, nie było tak źle.)
   We hope that you will consider our request favourably. (Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.)
   You didn't even consider my feelings. (Nawet nie wziąłeś pod uwagę tego, co czuję.)
   link synonim: count
 2. process *****
  • rozpatrywać, załatwiać [TRANSITIVE]
   It takes two days to process this motion. (Potrzeba dwóch dni na rozpatrzenie tego wniosku.)
   They want to process my case. (Oni chcą rozpatrzeć moją sprawę.)
 3. try *****
  • rozpatrywać (sprawę w sądzie), sądzić [TRANSITIVE]
   They will try him for murder tomorrow. (Jutro będą sądzić go za morderstwo.)

powered by  eTutor logo