sądzić, uważać, przypuszczać, mniemać

believe

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He's a company director, I believe. = On jest dyrektorem firmy, jak sądzę.