Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"binding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "binding" po angielsku

binding

rzeczownik
 1. oprawa, okładka
  This book was missing the binding. (Ta książka nie miała okładki.)
 2. oblamowanie, obszycie
  The carpet has a golden binding. (Ten dywan ma złote obszycie.)
 3. wiązanie (do nart)
  He can't ski with broken bindings. (On nie może jeździć na nartach z zepsutymi wiązaniami.)
 4. nudzenie, przynudzanie, zanudzanie  BrE slang
 5. skarżenie się, narzekanie slang
 6. oblamowanie (np. krawędzi materiału)
 7. oprawianie (np. książki)
 8. łączenie (np. składników potrawy) termin techniczny
 9. zobowiązywanie się (np. do przestrzegania umowy)
 10. łączenie, jednoczenie (np. rodziny)
 11. wiązanie, krępowanie (np. rąk) język pisany

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wiążący, obowiązujący
  if something is binding it must be obeyed
  Signing this contract will make it binding. (Podpisanie tej umowy uczyni ją wiążącą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: bound past tense, bound past participle
 1. związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce) język pisany [przechodni]
  She bound my hands with her scarf. (Ona skrępowała mi ręce swoim szalikiem.)
  He bound my hands behind my back. (On związał mi ręce za moimi plecami.)
  The kidnappers bound the girl and left her in the cellar. (Porywacze związali dziewczynkę i zostawili ją w piwnicy.)
  The thief bound me in the living room. (Złodziej skrępował mnie w salonie.)
 2. łączyć, złączać, jednoczyć (np. rodzinę, wspólnotę) [przechodni]
  This dinner has bound our families. (Ten obiad połączył nasze rodziny.)
  Prayer binds us together. (Modlitwa nas jednoczy.)
  link synonim: unite
 3. zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy) [przechodni]
  I bound him to abide by the rules. (Zobowiązałem go do przestrzegania zasad.)
 4. łączyć (np. składniki potrawy) termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
  Bind egg whites and sugar. (Połącz białka jajek i cukier.)
  Bind the ingredients with a mixer. (Połącz składniki mikserem.)
 5. oprawiać (np. książkę) [przechodni]
  A bookbinder binds books. (Introligator oprawia książki.)
  I like to bind my books in colourful paper. (Lubię oprawiać moje książki kolorowym papierem.)
 6. oblamować, obszywać lamówką (np. krawędź materiału) [przechodni]
  She bound a piece of the material for her dress. (Ona obszyła lamówką kawałek materiału na swoją sukienkę.)
  If you don't bind the sleeves, they will fray. (Jeżeli nie oblamujesz rękawów, postrzępią się.)
 7. skarżyć się, narzekać, utyskiwać, marudzić slang [nieprzechodni]
  Don't bind, it's not so bad. (Nie marudź, nie jest aż tak źle.)
  My mother-in-law is always binding. (Moja teściowa zawsze marudzi.)
 8. nudzić, przynudzać, zanudzać  BrE slang [nieprzechodni]
  If you're gonna bind, get out of here. (Jeśli zamierzasz przynudzać, wynoś się stąd.)
  He bound me with his twitter. (On mnie zanudzał swoją paplaniną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zmora, udręka potocznie
  My biggest bind is a thought that my children would be unhappy. (Największą moją zmorą jest myśl, że moje dzieci mogłyby być nieszczęśliwe.)
  School was my biggest bind. (Szkoła była moją największą zmorą.)
 2. tarapaty, kłopoty, problematyczna sytuacja potocznie
  I don't care about his bind, he's not my friend. (Nie obchodzą mnie jego kłopoty, nie jest moim przyjacielem.)
  You have to deal with your bind yourself. (Musisz sam poradzić sobie ze swoimi tarapatami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bind *** , także: bind up

czasownik
 1. związać razem (np. plik gazet) język pisany
  I bound her mail and left it on her desk. (Związałem razem jej korespondencję i zostawiłem ją na jej biurku.)
  Can you bind these newspapers? (Czy możesz związać razem te gazety?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. być obowiązującym, być wiążącym
  Present verdict is binding and cannot be appealed from. (Niniejszy wyrok jest obowiązujący i nie można się od niego odwołać.)