"narzekanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narzekanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. complain ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  You've got nothing to complain about. (Nie masz na co narzekać.)
  Well, I did pretty well. I can't complain. (Poszło mi całkiem nieźle. Nie mogę narzekać.)
  Complaining about something doesn't change anything. (Narzekanie na coś nic nie zmienia.)
 2. complain that *
  • narzekać, że
   I used to complain that you never let us do anything. (Zwykłem narzekać, że nie pozwalasz nam nic robić.)
   He complained that she wasn't nice to him. (On narzekał, że ona nie jest dla niego miła.)
 3. rail **
  • narzekać, uskarżać się formal
   All the way home I whined and railed at her. (Całą drogę do domu jęczałem i narzekałem na nią.)
   Can you stop railing? (Możesz przestać się uskarżać?)
 4. beef **
 5. grumble *
 6. groan *
 7. bitch *
 8. murmur **
 9. gripe
 10. carp
 11. grizzle informal
 12. piss *
 13. grump
 14. squeal
 15. bind ***
 16. plain ***   old use
 17. repine
  • narzekać, skarżyć się
   I heard that you repined at your teacher. (Słyszałem, że skarżyłeś się na swoją nauczycielkę.)
   She never repines over her life, even if she is unhappy. (Ona nigdy nie narzeka na życie, nawet jeśli jest nieszczęśliwa.)
 18. gritch  
 19. flite , flyte British English dialect
 20. kvetch
 21. chunter
idiom
 1. kick up a fuss , kick up a stink , kick up a row  
 2. yell one's head off , także: yell one's guts out
 3. pitch a bitch