Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"okładka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okładka" po polsku

okładka

obrazek do "cover" po polsku
rzeczownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • okładka (książki lub czasopisma) [policzalny]
   The cover story was really interesting. (Artykuł z okładki był naprawdę interesujący.)
   Her name's on the cover of 2 books. (Jej nazwisko jest na okładkach 2 książek.)
 2. binding
  • oprawa, okładka
   This book was missing the binding. (Ta książka nie miała okładki.)
 3. wrapper
  • obwoluta, okładka (np. książki)  BrE
   I read the description on the wrapper and I liked it, so I bought the book. (Przeczytałem opis na obwolucie i mi się spodobał, więc kupiłem tę książkę.)
 4. binder