Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"lining" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lining" po angielsku

lining

rzeczownik
 1. podszewka (np. w kurtce, sukience)
  The skirt had a silk lining. (Spódniczka miała jedwabną podszewkę.)
 2. futrówka (w bucie)
 3. nabłonek (organu wewnętrznego)
 4. okładzina
 5. szpaleta

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Straight Line Tutorial Photo of line at Apple store obrazek do "line" po polsku A war
rzeczownik
 1. linia, kreska (np. na papierze) [policzalny]
  Connect these two pictures with a line. (Połącz te dwa obrazki linią.)
  I can draw a straight line without a ruler. (Potrafię narysować prostą kreskę bez linijki.)
 2. granica (np. między krainami) [policzalny]
  He stood on the line between two states. (On stał na granicy dwóch stanów.)
  We live near the line between Poland and Germany. (Mieszkamy blisko granicy pomiędzy Polską a Niemcami.)
 3. kolejka, ogonek  AmE [policzalny]
  Wait in line, please. (Proszę poczekać w kolejce.)
  The line was so long that we decided not to buy anything. (Kolejka była tak długa, że zdecydowaliśmy się nic nie kupować.)
 4. linia (jako kierunek, np. po linii prostej) [policzalny]
  If you want to cross this desert, you have to walk for three days in a straight line. (Jeśli chcesz przejść tę pustynię, musisz iść przez trzy dni w linii prostej.)
 5. zmarszczka [policzalny]
  My grandma has some lines on her face. (Moja babcia ma trochę zmarszczek na twarzy.)
  When I was 20 I didn't have any lines. (Kiedy miałem 20 lat, nie miałem żadnych zmarszczek.)
 6. kabel, linia telefoniczna [policzalny]
  She tripped over the phone line. (Ona potknęła się o kabel telefoniczny.)
 7. tor (kolejowy) [policzalny]
  There are old train lines behind my house. (Za moim domem są stare tory kolejowe.)
 8. granica, linia (przenośnie, np. między pracą a zabawą) [policzalny]
  There is a thin line between friendship and love. (Jest cienka granica pomiędzy przyjaźnią a miłością.)
  Do you know the line between work and play? (Czy znasz granicę pomiędzy pracą a zabawą?)
 9. rys (np. twarzy), krawędź (np. budynku) [policzalny]
  He was standing on the line of the skyscraper. (On stał na krawędzi wieżowca.)
 10. linia, wiersz (tekstu) [policzalny]
  He deleted a few lines of text from the document. (On skasował kilka linii tekstu z dokumentu.)
  The computer detected an error in one of the lines. (Komputer wykrył błąd w którymś z wierszy.)
  zobacz także: ll.
 11. wers (w wierszu, piosence) [policzalny]
  This is my favourite line of the poem. (To jest mój ulubiony wers tego wiersza.)
  This line of the song makes no sense. (Ten wers piosenki nie ma sensu.)
 12. linia, wiersz (w kodzie programu komputerowego) [policzalny]
  There's a mistake in line three. (W wierszu trzecim jest błąd.)
  He wrote 900 lines of code yesterday. (On wczoraj napisał 900 linii kodu.)
 13. stanowisko (sposób patrzenia na coś) [tylko liczba pojedyncza]
  What is your line in this matter? (Jakie jest twoje stanowisko w tej kwestii?)
 14. sposób, metoda, podejście [policzalny]
  Your line to children is amazing. (Twoje podejście do dzieci jest niesamowite.)
  I really admire his line to life. (Naprawdę podziwiam jego podejście do życia.)
 15. seria [policzalny]
  She released her own line of perfume. (Ona wypuściła swoją własną serię perfum.)
  My line of bath cosmetics is out! (Moja seria kosmetyków do kąpieli jest już w sklepach!)
 16. linia frontu (w czasie wojny) [policzalny]
 17. poziomy zwierzchnictwa (np. linia dowództwa w wojsku) [policzalny]
 18. sznur, lina [policzalny]
  Can you give me that line? (Czy możesz podać mi ten sznur?)
  They tied him to the post with a thick line. (Oni przywiązali go do słupa za pomocą grubej liny.)
 19. rodzina, ród [tylko liczba pojedyncza]
  The Windsor line lives in Great Britain. (Ród Windsorów mieszka w Wielkiej Brytanii.)
  She comes from a noble line. (Ona pochodzi ze szlacheckiego rodu.)
 20. krecha (narkotyku) potocznie [policzalny]
  He sniffed a line and lost consciousness. (On wciągnął krechę i stracił przytomność.)
  We can share this line, it's too much for me. (Możemy podzielić się tą krechą, dla mnie to za dużo.)
 21. tekst, odzywka slang
  He thought that his cheesy lines will help him. (On myślał, że jego kiepskie teksty mu pomogą.)
  I don't like your lines. (Nie podobają mi się twoje odzywki.)
 22. gust, styl slang
  I like your line, where do you buy your clothes? (Podoba mi się twój styl, gdzie kupujesz ubrania?)
  His line is awful, doesn't his wife see that? (Jego gust jest okropny, czy jego żona tego nie widzi?)
 23. kiepska wymówka, bzdurna wymówka slang
  His lines were the reason why she broke up with him. (Jego bzdurne wymówki były powodem, dla którego ona z nim zerwała.)
  I think you are lying and this is a line. (Myślę, że kłamiesz, a to jest bzdurna wymówka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podszyć
  She lined a coat to make it warmer. (Ona podszyła płaszcz, aby był cieplejszy.)
 2. wyściółkować, napełnić [przechodni]
 3. stawać w szeregu [przechodni]
  We lined so the teacher could count us. (Ustawiliśmy się w szeregu, aby nauczyciel mógł nas policzyć.)
  You have to line if you want to be let inside. (Musicie stanąć w szeregu, jeśli chcecie zostać wpuszczeni do środka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.