ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

okładka (książki lub czasopisma)

cover, kiver

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

cover , także: kiver dialekt = okładka (książki lub czasopisma)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The cover story was really interesting. = Artykuł z okładki był naprawdę interesujący.