okładka (książki lub czasopisma)

cover, kiver

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

cover , także: kiver dialekt = okładka (książki lub czasopisma)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

The cover story was really interesting. = Artykuł z okładki był naprawdę interesujący.