"przymus" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przymus" po polsku

przymus

rzeczownik
 1. constraint **
  • ograniczenie, przymus [policzalny]
   The difference between our legal systems, including their procedures, is clearly still a constraint. (Wyraźnym ograniczeniem jest nadal różnica między naszymi systemami prawnymi, w tym między stosowanymi w ich ramach procedurami.)
 2. coercion   [niepoliczalny]
  The documents have been signed under conditions free from stress and coercion. (Dokumenty zostały podpisane w warunkach wolnych od stresu i przymusu.)
 3. must *****
  • mus, przymus
   You have to come visit us, that's a must! (Musisz przyjechać nas odwiedzić, to przymus!)
   Well, if it's a must. (No cóż, jeśli to przymus.)
 4. compulsion  
 5. duress   [niepoliczalny]
 6. squeeze **
  • przymus (w rozgrywce brydżowej)
 7. endplay
 8. compulsoriness
 9. coerciveness

powered by  eTutor logo