"bound away" — Słownik kolokacji angielskich

bound away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poruszaj się lekko daleko
  1. bound czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    Then the cat tore out of the ground and bounded away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo