"translated by" — Słownik kolokacji angielskich

translated by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumaczony przez
  1. translate czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "This range translates into a 40 percent difference in the level of real income by the year 2000."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo