"przetłumaczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przetłumaczyć" po polsku

przetłumaczyć

czasownik
 1. translate **
  • tłumaczyć, przetłumaczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It took me five hours to translate the text he sent me. (Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.)
   Can you translate this sentence into Polish? (Czy możesz przetłumaczyć to zdanie na polski?)
   I translated her e-mail from English to German. (Przetłumaczyłem jej e-maila z angielskiego na niemiecki.)
   I will translate the e-mail for you. (Przetłumaczę ten e-mail dla ciebie.)
czasownik
 1. explain ***** , także: 'splain
  • tłumaczyć, objaśniać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They quickly explained the rules of the game to me. (Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.)
   This topic can be better explained if we look at some examples. (Ten temat można lepiej wyjaśnić jeśli spojrzymy na kilka przykładów.)
   Can you explain that to me? (Czy możesz to mi wyjaśnić?)
   link synonim: elucidate
 2. plead **
 3. expound
 4. explicate
 5. exposit
phrasal verb
 1. account for something ***
 2. get something across , także: get across something
czasownik
 1. excuse ***

powered by  eTutor logo