tłumaczyć, przetłumaczyć

translate

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It took me five hours to translate the text he sent me. = Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.