"publikacja naukowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "publikacja naukowa" po polsku

"publikacja naukowa" — Słownik kolokacji angielskich

research paper kolokacja
 1. research rzeczownik + paper rzeczownik = praca badawcza, artykuł naukowy, praca naukowa, publikacja naukowa
  Bardzo silna kolokacja

  I would like to do a research paper on him.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publikacja naukowa
 1. scientific przymiotnik + publication rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Further he is author of several scientific publications and reference books.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publikacja naukowa
 1. academic przymiotnik + publication rzeczownik
  Silna kolokacja

  He has been published in various academic and mainstream publications.

powered by  eTutor logo