"find facts" — Słownik kolokacji angielskich

find facts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź fakty
  1. find czasownik + fact rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's much easier to point than to find facts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo