"wyolbrzymiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyolbrzymiać coś" po polsku

czasownik
 1. exaggerate *
 2. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 3. overstate
 4. overplay
 5. hyperbolize , także: hyperbolise British English
 6. over-egg
 7. overspeak
idiom
 1. draw the longbow
 2. lay it on thick
 3. pour it on

Powiązane zwroty — "wyolbrzymiać coś"

przymiotnik
olbrzymi = huge +18 znaczeń
rzeczownik
olbrzym = giant +6 znaczeń

powered by  eTutor logo