BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"zgadzać się z kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgadzać się z kimś" po polsku

zgadzać się z kimś

 1. agree with someone ***  
  They entirely agree with him on this issue. (Oni całkowicie się z nim zgadzają w tej sprawie.)
  I agree with her that we must do our best to protect the environment. (Zgadzam się z nią, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić środowisko.)
  He always agrees with you on everything. (On zawsze się z tobą we wszystkim zgadza.)
 2. concur with somebody
 3. jibe with somebody  
 4. be in agreement with somebody
idiom
 1. take somebody's point , take someone's meaning  
  I take your point, everything you said is true. (Zgadzam się z tobą, wszystko co powiedziałeś, jest prawdą.)
  I don't usually take his point but now he's right. (Zazwyczaj nie zgadzam się z nim, ale teraz ma rację.)
 2. see somebody's point   język mówiony
  I see Jane's point! (Zgadzam się z Jane!)
  It's a crazy idea, but I see your point. (To szalony pomysł, ale zgadzam się z tobą.)
 3. be at one with somebody   oficjalnie
  I am always at one with my boss. (Zawsze zgadzam się z moim szefem.)
  Are you at one with me? (Zgadzasz się ze mną?)
 4. see eye to eye with somebody  
  I don't always see eye to eye with my parents. (Nie zawsze zgadzam się z moimi rodzicami.)
  We don't see eye to eye on political issues. (Nie zgadzamy się ze sobą w kwestiach politycznych.)
phrasal verb
 1. go along with somebody  

"zgadzać się z kimś" — Słownik kolokacji angielskich

take one's point kolokacja
 1. take czasownik + point rzeczownik = zgadzać się z kimś
  Bardzo silna kolokacja

  I take your point and that will be looked at, thank you.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo