TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"be on it" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be on it" po angielsku

be on it *

 1. zajmować się czymś, brać się za coś język mówiony
  Don't worry, I'm on it. (Nie martw się, zajmę się tym.)

on , *****

obrazek do "on" po polsku
przyimek
 1. na (na powierzchni czegoś)
  The flowers are standing on the table. (Kwiaty stoją na stole.)
  He put his bag on the floor. (On położył swoją torbę na podłodze.)
  She was lying on a bed. (Ona leżała na łóżku.)
 2. po (po powierzchni czegoś)
  Walking on the ice is dangerous. (Chodzenie po lodzie jest niebezpieczne.)
  The boat sailed slowly on the surface of the lake. (Łódź płynęła powoli po powierzchni jeziora.)
 3. na (używane na określenie części ciała, która dotyka ziemi)
  She was on her feet in no time. (Ona natychmiast wstała.)
  My brother can stand on his hands. (Mój brat umie stać na rękach.)
 4. w (używane do określenia części, która jest uderzona lub dotknięta)
  I wanted to punch him on the nose. (Chciałem go walnąć w nos.)
  She touched him gently on the cheek. (Ona dotknęła go delikatnie w policzek.)
 5. na (używane do określenia, gdzie coś jest napisane lub pokazane)
  There is a diagram on page 11. (Na stronie 11 znajduje się diagram.)
  You can read this passage on page 216. (Możecie przeczytać ten fragment na stronie 216.)
 6. na (używane na określenie czegoś, co jest przymocowane, wiszące na czymś)
  I have two shelves on the wall. (Mam dwie półki na ścianie.)
  The jackets hang on the rack. (Kurtki wiszą na wieszaku.)
 7. na, nad (używane do określenia miejsca, np. na wyspie, na granicy, nad rzeką)
  We live on a small island. (Mieszkamy na małej wyspie.)
  I'm standing on the border of two countries. (Stoję na granicy dwóch państw.)
  London lies on the Thames. (Londyn leży nad Tamizą.)
 8. przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  AmE
  Paul lives on Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
  Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "on" (w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) lub "in" (w brytyjskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
  zobacz także: at
 9. na (używane do określenia pozycji, np. na lewo, na prawo)
  The toilet is on the left. (Toaleta jest na lewo.)
  "Where is the bank?" "It's on the right." ("Gdzie jest bank?" "Jest na prawo.")
 10. na (używane do określenia kierunku patrzenia, wskazywania)
  Look on the right! There's a rainbow. (Popatrz na prawo! Tam jest tęcza.)
 11. w (używane do określenia, o jaki dzień chodzi)
  We're meeting on Monday. (Spotykamy się w poniedziałek.)
  Do you want to go to the cinema on Friday? (Chcesz iść do kina w piątek?)
 12. na (używane do określenia, na co coś oddziałuje lub do czego się odnosi)
 13. o (na jakiś temat)
  I read a book on human rights. (Przeczytałem książkę o prawach człowieka.)
  Have you seen the exhibition on the history of our city? (Widziałaś wystawę o historii naszego miasta?)
 14. o czymś (często używane na początku tytułu publikacji)
  Nicolaus Copernicus is the author of the work "On the Revolutions of the Heavenly Spheres". (Mikołaj Kopernik jest autorem dzieła ,,O obrotach sfer niebieskich".)
 15. z (z czyjegoś rozkazu, za czyjąś radą)
  I did it on your advice. (Zrobiłem to za twoją radą.)
  On her request, she changed the time of the meeting. (Ona zmieniła czas spotkania za jej prośbą.)
  The soldier shot him on her orders. (Żołnierz zastrzelił go z jej rozkazu.)
 16. na (używane do określenia, czym ktoś żyje, czyli jak się odżywia)
 17. w (w środku transportu)
  I often read on the bus. (Często czytam w autobusie.)
 18. na (używane do określenia, czym się jedzie, czym się kieruje)
  I'm on the horse now. (Jestem teraz na koniu.)
  My son is on the bike every day. (Mój syn jest codziennie na rowerze.)
 19. na (używane na określenie kwoty otrzymywanej za pracę)
 20. na (używane na określenie paliwa napędzającego silnik)
  My car runs on petrol. (Moje auto jeździ na benzynie.)
  "Does your car run on fuel oil or petrol?" "I don't know." ("Twoje auto jeździ na oleju napędowym, czy na benzynie?" "Nie wiem.")
 21. na (używane na określenie leków, które ktoś bierze)
  I'm on an antibiotic. (Jestem na antybiotku.)
  She's on tranquillizers, she's so stressed. (Ona jest na środkach uspokajających, jest taka zestresowana.)
 22. na (używane do określenia stanu używania jakiegoś urządzenia, np. wisieć na telefonie)
  You've been on the wire for 2 hours! (Wisisz na telefonie przez 2 godziny!)
 23. na (używane do określenia instrumentu, na którym ktoś gra)
  I played your song on the piano. (Zagrałem twoją piosenkę na pianinie.)
  Can you play this tune on the flute? (Umiesz grać tę melodię na flecie?)
 24. w (używane do określenia pojawienia się w radio lub telewizji)
  My friend often appears on television. (Moja przyjaciółka często pojawia się w telewizji.)
  Would you like to make an appearance on television? (Chciałbyś wystąpić w telewizji?)
 25. na (używane do określenia aktywności, wycieczki)
  We're going on a trip. (Jedziemy na wycieczkę.)
  I'm on holidays, I can rest. (Jestem na wakacjach, mogę odpocząć.)
 26. w (używane do określenia zaangażowania, włączenia w coś)
 27. w chwili, w momencie (używane na określenie sytuacji kiedy coś się dzieje) oficjalnie
 28. w porównaniu (np. z zeszłym rokiem)
 29. z (np. z sobą, ze sobą) potocznie
 30. używane do określenia sytuacji, gdy coś powoduje problemy
 31. na sobie
  She had an elegant dress on. (Ona miała na sobie elegancką sukienkę.)
  Why do you have a skirt on? (Dlaczego masz na sobie spódniczkę?)
 32. na pokładzie (np. samolotu)
  I'm on a plane, I can't talk. (Jestem na pokładzie samolotu, nie mogę rozmawiać.)
  "Where are you?" "On the boat. We're fishing." ("Gdzie jesteście?" "Na pokładzie łodzi. Łowimy ryby.")
 33. na antenie (np. radia, telewizji)
  You're on the radio. Tell me your name. (Jesteś na antenie radia. Powiedz mi swoje imię.)
przysłówek
 1. dalej (kontynuując)
 2. dalej (pójść dalej)
 3. później
przymiotnik
 1. przyczepiony, przytwierdzony
 2. napisany (na czymś)
 3. włączony, uruchomiony (np. maszyna)
  The kettle is on. (Czajnik jest włączony.)
  You can make coffee because the coffee machine is on. (Możesz zrobić kawę, bo ekspres do kawy jest włączony.)
 4. pokazywany, wyświetlany (np. film)
 5. zorganizowany (np. koncert)
 6. pracujący
przyimek
 1. pod (używane do określenia numeru telefonu, pod jakim ktoś jest dostępny)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

onto , **** , także: on to ***

Przed spółgłoską "onto" wymawiamy jako /ˈɒntə/.
przyimek
 1. do, na
  Your cat has just jumped onto the sofa. (Twój kot właśnie skoczył na sofę.)
  A man jumped onto the train. (Mężczyzna wskoczył do pociągu.)
  She never puts books back onto the shelf. (Ona nigdy nie odkłada książek na półkę.)
  zobacz także: on
 2. w kierunku (np. gdy okno, pomieszczenie lub drzwi wychodzą w jakimś kierunku)
  The window looks onto the east. (Okno wychodzi w kierunku na wschód.)
  The angry woman started walking onto me. (Wściekła kobieta zaczęła iść w moim kierunku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. pokazywać (kogoś, coś w telewizji, kinie)
  Be quiet, the news is on. (Bądź cicho, pokazują wiadomości.)
  The new film is on, do you want to go see it? (Pokazują nowy film, chcesz iść go zobaczyć?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. mieć coś na kogoś
  You won't prove that I did it, you have nothing on me! (Nie udowodnisz, że to ja to zrobiłem, nic na mnie nie masz!)
  I'm afraid he has some evidence on me. (Obawiam się, że on ma na mnie jakieś dowody.)
phrasal verb
 1. zakładać coś (o ubraniu)
  She got an elegant dress on and went out. (Ona założyła elegancką sukienkę i wyszła.)
  It's cold. Get your coat on. (Jest zimno. Załóż swój płaszcz.)
 1. zarabiać (jakąś kwotę)
  How much are you on? (Ile zarabiasz?)
obrazek do "get on" po polsku
phrasal verb
 1. wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
  They got on the bus. (Oni wsiedli do autobusu.)
  Do you always get on at this stop? (Czy zawsze wsiadacie na tym przystanku?)
  important nie mylić z: get in
  zobacz także: board
 2. odnosić sukces (np. zawodowy)
  I'm anxious for my son to get on. (Pragnę, żeby mój syn odniósł sukces.)
  link synonim: succeed

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "get on with somebody" po polsku
 1. mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie
  Do you get along with your colleagues? (Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?)
  I get along with my siblings. (Mam dobre stosunki z moim rodzeństwem.)
  I never got on with my brother. (Nigdy nie dogadywałam się z moim bratem.)
idiom
 1. zwodzić kogoś
  He had me on for years. (On zwodził mnie latami.)
  She has him on but he's so in love that he doesn't see it. (Ona go zwodzi, ale on jest tak zakochany, że tego nie widzi.)
 2. nabierać kogoś, wkręcać kogoś potocznie
  You're having me on, aren't you? (Wkręcasz mnie, prawda?)
phrasal verb
 1. mieć coś na sobie (o ubraniu)
  She had a green T-shirt on. (Ona miała na sobie zieloną koszulkę.)
  I like to have my lucky hat on. (Lubię mieć na sobie moja szczęśliwą czapkę.)
  I don't have anything on, don't come into my room! (Nie mam nic na sobie, nie wchodź do mojego pokoju!)
  You'll recognize me, I have a black shirt on. (Rozpoznasz mnie, mam na sobie czarną koszulę.)
  link synonim: wear
  przeciwieństwo: have nothing on
 2. mieć coś włączone (np. komputer)
  I have my computer on, you can use it if you want. (Mam włączony komputer, możesz go użyć, jeśli chcesz.)
  I have my TV on, so we can watch some films. (Mam włączony telewizor, więc możemy pooglądać jakieś filmy.)
  Do you have your laptop on? (Masz włączony laptop?)
 3. mieć już coś zorganizowane, mieć zajęty czas  BrE
  Sorry, but I have something on tonight already. (Wybacz, ale dziś wieczór mam już coś zorganizowane.)
  Do you have something on next weekend? (Czy masz zajęty czas w przyszły weekend?)
 4. musieć coś zrobić potocznie
  I have a project on. (Muszę zrobić projekt.)
  My son has a lot of homework on. (Mój syn musi zrobić dużo pracy domowej.)
idiom
 1. mieć okres (wulgarne określenie) slang
  Jane is on the rag. (Jane ma okres.)
  "Why is she so angry?" "She is on." ("Czemu jest taka zdenerwowana?" "Ma okres.")
  I'm on, I don't feel so good. (Mam okres, nie czuję się zbyt dobrze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. być na czyjś rachunek język mówiony
  It's my birthday so drinks are on me. (To moje urodziny, więc drinki są na mój rachunek.)
  I'm not going unless the dinner's on you. (Nie idę o ile obiad nie jest na twój rachunek.)
phrasal verb
 1. radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji)
  I'm getting along, I don't need your help. (Radzę sobie, nie potrzebuję twojej pomocy.)
  We got along fine without you. (Radziliśmy sobie dobrze bez ciebie.)
  How are you getting on in your new job? (Jak sobie radzisz w swojej nowej pracy?)
  How did you get on at the oral exam? (Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przechodzić do czegoś
  Can we get on to the next topic? (Czy możemy przejść do następnego tematu?)
  He got on to discussing our problems. (On przeszedł do dyskutowania o naszych problemach.)
phrasal verb
 1. być świadomym czyichś intencji
  I'm on to you, so watch out. (Jestem świadomy twoich intencji, więc uważaj.)
  The police is on to him. (Policja jest świadoma jego intencji.)
idiom
 1. wpadać na pomysł (np. rozwiązania czegoś) potocznie
idiom
 1. zacząć coś robić z wigorem, zacząć coś robić entuzjastycznie slang
  That looks like a good movie, let's get it on! (To wygląda na dobry film, chodźmy!)
 2. uprawiać seks  AmE potocznie
  He wanted to get it on with me. (On chciał ze mną uprawiać seks.)

Powiązane zwroty — "be on it"

przyimek
upon , także: upo dawne użycie = od +3 znaczenia
idiom