"na pokładzie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na pokładzie" po polsku

na pokładzie

przyimek
 1. aboard *
  • na pokładzie, na pokład (np. statku, pociągu, autobusu, samolotu)
   We will go aboard the ship exactly at noon. (Wejdziemy na pokład statku dokładnie w południe.)
   Welcome aboard the flight to New York. (Witamy na pokładzie lotu do Nowego Jorku.)
   There were 50 passengers aboard the plane. (Na pokładzie samolotu było 50 pasażerów.)
 2. on , *****
  • na pokładzie (np. samolotu)
   I'm on a plane, I can't talk. (Jestem na pokładzie samolotu, nie mogę rozmawiać.)
   "Where are you?" "On the boat. We're fishing." ("Gdzie jesteście?" "Na pokładzie łodzi. Łowimy ryby.")
 1. on board *
  • na pokładzie (np. samolotu, statku)
   Is there a doctor on board? (Czy na pokładzie jest lekarz?)
 2. on deck
  • na pokładzie (statku, łódki)

"na pokładzie" — Słownik kolokacji angielskich

on deck kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the deck
 1. on przyimek + deck rzeczownik = na pokładzie (statku, łódki)
  Bardzo silna kolokacja

  On its deck we could now see men moving about.

  Podobne kolokacje:
on board kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the board
 1. on przyimek + board rzeczownik = na pokładzie (np. samolotu, statku)
  Silna kolokacja

  He should also get his own people on the board.

  Podobne kolokacje:
on the deck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pokładzie
 1. on przyimek + deck rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  On its deck we could now see men moving about.

  Podobne kolokacje:
on a deck kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the deck
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pokładzie
 1. on przyimek + deck rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  On its deck we could now see men moving about.

  Podobne kolokacje:
upon the deck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pokładzie
 1. upon przyimek + deck rzeczownik
  Luźna kolokacja

  I could hear the water rushing down upon the deck.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo