"nabierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nabierać" po polsku

nabierać

czasownik
 1. spoon **
  • nabierać, nalewać nakładać łyżką [przechodni]
   She spooned potatoes on my plate. (Ona nałożyła łyżką ziemniaki na mój talerz.)
   My mum spooned me another portion of rice. (Moja mama nałożyła mi łyżką kolejną porcję ryżu.)
 2. scoop *
  • nabierać (np. łyżką, dłonią)
   He scooped the ice cream and put it in a cone. (On nabrał lody i nałożył je do rożka.)
 3. jive
 4. diddle
 5. cully
idiom
 1. be trying it on
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
 2. be having somebody on
idiom
 1. pull somebody's leg , pull someone's leg
  • nabierać kogoś, robić kogoś w konia, nabijać kogoś w butelkę
   He promised to help me but he pulled my leg. (Obiecał, że mi pomoże, ale zrobił mnie w konia.)
   My brother always teases me and pulls my leg. (Mój brat zawsze ze mnie żartuje i nabija w butelkę.)
   My children wanted to pull my leg and pretended to be sick but I didn't believe them. (Moje dzieci chciały mnie nabrać i udawały chore, ale im nie uwierzyłem.)
phrasal verb
 1. cast on
  • nabrać, nabierać oczka (w robieniu na drutach)
   It took me a long time to learn how to cast on. (Zajęło mi sporo czasu nauczenie się jak nabierać oczka.)
czasownik
 1. snooker
 2. gyp American English potocznie , także: gip American English potocznie , także: jip American English potocznie
 3. bunco

powered by  eTutor logo