"be having somebody on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be having somebody on" po angielsku

be having somebody on

phrasal verb
 1. nabierać kogoś (na swoje żarty) British English
phrasal verb
 1. mieć coś na kogoś
  You won't prove that I did it, you have nothing on me! (Nie udowodnisz, że to ja to zrobiłem, nic na mnie nie masz!)
  I'm afraid he has some evidence on me. (Obawiam się, że on ma na mnie jakieś dowody.)
phrasal verb
 1. mieć coś na sobie (o ubraniu)
  She had a green T-shirt on. (Ona miała na sobie zieloną koszulkę.)
  I like to have my lucky hat on. (Lubię mieć na sobie moja szczęśliwą czapkę.)
  I don't have anything on, don't come into my room! (Nie mam nic na sobie, nie wchodź do mojego pokoju!)
  You'll recognize me, I have a black shirt on. (Rozpoznasz mnie, mam na sobie czarną koszulę.)
  link synonim: wear
  przeciwieństwo: have nothing on
 2. mieć coś włączone (np. komputer)
  I have my computer on, you can use it if you want. (Mam włączony komputer, możesz go użyć, jeśli chcesz.)
  I have my TV on, so we can watch some films. (Mam włączony telewizor, więc możemy pooglądać jakieś filmy.)
  Do you have your laptop on? (Masz włączony laptop?)
 3. mieć już coś zorganizowane, mieć zajęty czas British English
  Sorry, but I have something on tonight already. (Wybacz, ale dziś wieczór mam już coś zorganizowane.)
  Do you have something on next weekend? (Czy masz zajęty czas w przyszły weekend?)
 4. musieć coś zrobić potocznie
  I have a project on. (Muszę zrobić projekt.)
  My son has a lot of homework on. (Mój syn musi zrobić dużo pracy domowej.)

powered by  eTutor logo