PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

work on something = zajmować się czymś

File:John Brack working.jpg

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Brack_working.jpg

zajmować się czymś

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Would you like to work on this project? = Czy chciałbyś zajmować się tym projektem?