PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"not touch something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not touch something" po angielsku

not touch something *

 1. nie tykać czegoś (nie jeść czegoś)
 2. nie zająć się czymś
obrazek do "touch" po polsku touch screen obrazek do "touch" po polsku
czasownik
 1. dotykać (częścią ciała) [przechodni]
  She touched his arm. (Ona dotknęła jego ramienia.)
  Don't touch me! (Nie dotykaj mnie!)
  Don't touch the wall with your dirty hands! (Nie dotykaj ściany brudnymi rękami!)
 2. przylegać, dotykać [przechodni/nieprzechodni]
  The wall of our house is touching the fence. (Ściana naszego domu przylega do płotu.)
  My piano touches my desk. (Moje pianino przylega do mojego biurka.)
 3. poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
  Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
  This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 4. dotyczyć (mieć efekt) [przechodni]
  Your worries touch me as well. (Twoje zmartwienia dotyczą także i mnie.)
  These matters don't touch me. You should talk to your mother. (Te kwestie mnie nie dotyczą. Powinnaś porozmawiać z matką.)
 5. używać [przechodni]
  Do not touch my computer. (Nie używaj mojego komputera.)
  He touched my toothbrush! (On użył mojej szczoteczki!)
 6. zajmować się (czymś), tykać (coś) [przechodni]
  I touched my homework, but I got bored. (Zająłem się moim zdaniem domowym, ale się znudziłem.)
  I should probably touch my work. (Chyba powinnam zająć się pracą.)
 7. osiągać (np. jakiś poziom) [przechodni]
  He touched the highest level. (On osiągnął najwyższy poziom.)
  I want to touch a masterly level. (Chcę osiągnąć mistrzowski poziom.)
 8. lekko kopnąć (np. piłkę) [przechodni]
  He touched the ball, we won't score a goal like this. (On lekko kopnął piłkę, nie zdobędziemy gola w ten sposób.)
  Your position is good, you just have to touch the ball to score a goal. (Twoja pozycja jest dobra, musisz tylko lekko kopnąć piłkę, żeby zdobyć gola.)
 9. odmalowywać się (np. uśmiech na ustach) [przechodni]
  A smile touched his face when I said "yes". (Uśmiech odmalował się na jego twarzy, gdy powiedziałam "tak".)
  Different emotions touched her face. (Różne emocje odmalowały się na jej twarzy.)
 10. dotykać, odnosić się (do czegoś) [przechodni]
  Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
  He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
  He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
 11. oświetlać termin literacki [przechodni]
  A single candle touched the whole room. (Pojedyncza świeca oświetlała cały pokój.)
  The sun touched my face. (Słońce oświetliło moją twarz.)
 12. przytknąć (zbliżyć coś do czegoś)
  I touched the card to the reader. (Przytknąłem kartę do czytnika.)
  I touched my hands to the warm radiator. (Przytknęłam ręce do ciepłego kaloryfera.)
rzeczownik
 1. dotknięcie [policzalny]
  He felt a soft touch on his cheek. (On poczuł delikatne dotknięcie na policzku.)
  The touch of a butterfly's wing is delicate. (Dotknięcie motylego skrzydła jest delikatne.)
 2. dotyk [niepoliczalny]
  I like your touch. (Lubię twój dotyk.)
  I miss the touch of your skin. (Tęsknię za dotykiem twojej skóry.)
  The touch of their hands was soft but unpleasant. (Dotyk ich rąk był miękki ale nieprzyjemny.)
 3. szlif, akcent [policzalny]
  We only need the last touch and the room will be ready. (Potrzebujemy jeszcze tylko ostatniego szlifu i pokój będzie gotowy.)
 4. podejście, ręka [policzalny]
  He has a good touch for children. (On ma dobre podejście do dzieci.)
  You have such a good touch for animals. (Masz taką dobrą rękę do zwierząt.)
 5. odrobina [tylko liczba pojedyncza]
  Add a touch of salt. (Dodaj odrobinę soli.)
  I like a touch of cinnamon in my coffee. (Lubię odrobinę cynamonu w mojej kawie.)
 6. dotyk (jak się coś odczuwa) [policzalny]
  Your dress is very soft to the touch. (Twoja sukienka jest bardzo miękka w dotyku.)
  His hands were very rough to the touch. (Jego ręce były szorstkie w dotyku.)
 7. aut [niepoliczalny]
  The player kicked the ball into touch. (Zawodnik kopnął piłkę na aut.)
  It was a touch but the referee didn't notice it. (To był aut, ale sędzia tego nie zauważył.)
 8. stykanie się [policzalny]
 1. nie tknąć kogoś (nie skrzywdzić kogoś)
  Don't be afraid. I will not touch you. (Nie bój się. Nie tknę cię.)
  He will not touch me because my dad will not let him do this. (On mnie nie tknie, bo mój tata mu na to nie pozwoli.)