"obmacywać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obmacywać kogoś" po polsku

czasownik
 1. finger , ****
  • dotykać palcami, obmacywać
   Don't finger it if you're not going to buy it! (Nie obmacuj tego, jeśli nie zamierzasz tego kupić!)
   I fingered the painting on the wall. (Dotknąłem palcem obrazu na ścianie.)
   She took my hand and fingered the scar. (Ona wzięła moją rękę i dotknęła bliznę palcem.)
 2. paw *
 3. grope
 4. grabble
 5. befinger   dawne użycie

obmacywać kogoś

phrasal verb
 1. feel somebody up  
  Stop feeling my sister up. (Przestań obmacywać moją siostrę.)
 2. touch somebody up
  • obmacywać kogoś (seksualnie)  BrE potocznie
   He is a sex offender - he likes to touch women up. (On jest winnym przestępstwa seksualnego - lubi obmacywać kobiety.)
czasownik
 1. give somebody a grope   potocznie
idiom
 1. cop a feel   obraźliwie

Powiązane zwroty — "obmacywać kogoś"

rzeczownik
obmacywanie = groping +6 znaczeń