"engaged" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "engaged" po angielsku

engaged BrE
busy AmE ***

obrazek do "engaged" po polsku
przymiotnik
 1. zajęty (o linii telefonicznej)
  I tried to call you, but you were engaged. (Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.)
  The line is busy, so I'll try again later. (Linia jest zajęta, więc spróbuję zadzwonić później.)
  "Will you hold please, the line is engaged." ("Proszę zaczekać, linia jest zajęta.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

engaged

5 things to do right after you get engaged | Daily Hive Vancouver
przymiotnik
 1. zaręczony
  They're engaged. (Oni są zaręczeni.)
  We're engaged. (Jesteśmy zaręczeni.)
  How long were you engaged? (Jak długo byliście zaręczeni?)
  Jane is engaged to Bill. (Jane jest zaręczona z Billem.)
 2. zajęty (o toalecie)  BrE
  Don't enter, the toilet is engaged. (Nie wchodź, toaleta jest zajęta.)
czasownik
 1. zajmować się, podejmować [nieprzechodni]
  I don't want to engage in politics. (Nie chcę zajmować się polityką.)
  I won't engage in these matters. (Nie będę się zajmował tymi kwestiami.)
 2. zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
  My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
  Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 3. wciągać (np. do konspiracji, do walki)
  He wanted to engage young boys in the battle. (On chciał wciągnąć do bitwy młodych chłopców.)
  Are we going to engage him in our plan? (Czy wciągniemy go do naszego planu?)
 4. zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) oficjalnie [przechodni]
  My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
  I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
 5. włączać, sprzęgać, wchodzić, zazębiać się, zaskakiwać (np. biegi w samochodzie, koła zębate) [przechodni/nieprzechodni]
  After oiling, the gears engaged. (Po naoliwieniu, koła zębate zazębiły się.)
  After a few seconds all the machines engaged. (Po kilku sekundach wszystkie maszyny się włączyły.)
 6. ścierać się (np. oddziały wojskowe, armia), nawiązywać walkę [przechodni/nieprzechodni]
  Two opposite parties engaged. (Dwie przeciwne strony nawiązały walkę.)
  We engaged with the other tribe. (Nawiązaliśmy walkę z innym plemieniem.)
 7. rezerwować (np. pokój w hotelu) przestarzale [przechodni]
  I'm sorry but this table is engaged. (Przepraszam, ale ten stolik jest zarezerwowany.)
  I engaged a room in a 5-star hotel. (Zarezerwowałem pokój w hotelu 5-gwiazdkowym.)
 8. poprzysięgać, że się coś zrobi przestarzale [przechodni]
  I engaged I'd find you and I did. (Poprzysiągłem sobie, że cię znajdę i znalazłem.)
  He engaged never doing that again. (On poprzysiągł, że nigdy więcej tego nie zrobi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. zajęte! (np. gdy ktoś puka do drzwi w toalecie)
obrazek do "get engaged" po polsku
czasownik
 1. zaręczyć się
  She got engaged last summer. (Ona zaręczyła się zeszłego lata.)
  They got engaged after travelling in India together. (Oni zaręczyli się po wspólnej podróży do Indii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo