"zapewnić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapewnić coś" po polsku

czasownik
 1. provide *****
  • dostarczać, zaopatrywać, zapewniać [przechodni]
   to give
   Our materials are provided to us by a local manufacturer. (Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.)
   The school provides free books for all pupils. (Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.)
   Tea and coffee will be provided. (Zapewniamy herbatę i kawę.)
   We provide food and a bed to sleep in. (Zapewniamy jedzenie i łóżko do spania.)
   zobacz także: render
 2. guarantee , ***
  • gwarantować, zapewniać [przechodni]
   I guarantee the world's full of women just waiting for you. (Gwarantuję, że świat jest pełen kobiet czekających tylko na ciebie.)
   I guarantee you satisfaction. (Gwarantuję ci satysfakcję.)
   zobacz także: ensure
 3. secure ***
  • uzyskiwać, zapewniać (np. miejsce) [przechodni]
   She secured a place at the university. (Ona uzyskała miejsce na uniwersytecie.)
   I secured us places in the front row. (Zapewniłem nam miejsca w pierwszym rzędzie.)
 4. assure **
  • zapewniać, upewniać (np. w celu pocieszenia kogoś) [przechodni]
   I assure you that it will be safe. (Zapewniam cię, że to będzie bezpieczne.)
   The company assured customers of the safety of their product. (Firma zapewniła klientów o bezpieczeństwie swojego produktu.)
 5. sell *****
  • zapewniać (np. powodzenie, sprzedaż) [przechodni]
   This rabbit's foot is selling good fortune. (Ta królicza stopka zapewnia szczęście.)
   This charm is supposed to sell success. (Ten amulet ma zapewniać powodzenie.)
 6. protest ***   [przechodni]
  Criminals usually protest their innocence. (Przestępcy zazwyczaj zapewniają o swojej niewinności.)
  I protest you I've never stolen anything. (Zapewniam cię, że nigdy niczego nie ukradłam.)
 7. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [przechodni]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 8. afford ***
  • oferować (coś), dostarczać (czegoś), zapewniać (coś)
   She affords cake and milk to our house. (Ona dostarcza ciasto i mleko do naszego domu.)
   The round-the-world trip afforded me unforgettable experiences. (Podróż dookoła świata dostarczyła mi niezapomnianych przeżyć.)
 9. ensure BrE *** , insure AmE *
 10. reassure *
 11. affirm *
 12. satisfy **
 13. profess
 14. dispense *
 15. render **
 16. vouch
 17. aver  
 18. deliver , ***
 19. asseverate
 20. avouch
 1. make certain  
 2. give an assurance
phrasal verb
 1. provide somebody with something

powered by  eTutor logo