"zapewniać o czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapewniać o czymś" po polsku

idiom
  1. assure somebody of something  
    He tried to assure her of his love but she didn't believe him. (Próbował zapewniać ją o swojej miłości, ale mu nie uwierzyła.)
    You need to assure your mother of our safety - she's so worried. (Musisz zapewnić swoją matkę o naszym bezpieczeństwie - jest taka zmartwiona.)

zapewniać o czymś

czasownik
  1. make a profession of something

powered by  eTutor logo