BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"urozmaicenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urozmaicenie" po polsku

urozmaicenie

rzeczownik
 1. variety ****
  • różnorodność, rozmaitość, zróżnicowanie, urozmaicenie [UNCOUNTABLE]
   The variety of sound textures on this release makes it a perfect ambient record. (Różnorodność warstw dźwiękowych na tym wydaniu czyni go perfekcyjnym albumem ambient.)
   What makes nature so beautiful is its variety. (To, co czyni naturę tak piękną, to jej różnorodność.)
   link synonim: diversity
 2. treat ****
 3. differentness  
 4. diversifying
 5. interspersing  
 6. varying
  • urozmaicenie (np. diety)
czasownik
 1. enrich *
 2. diversify *
 3. intersperse  
czasownik
 1. vary ***
  • zmieniać, urozmaicać (np. dietę) [TRANSITIVE]
   You have to vary your diet, you can't eat chicken every day. (Musisz urozmaicać swoją dietę, nie możesz jeść kurczaka każdego dnia.)
   You should vary your exercises at the gym. (Powinieneś urozmaicić swoje ćwiczenia na siłowni.)
 2. relieve **
  • urozmaicać (czynić mniej nudnym) [TRANSITIVE]
   My mother always relieved my days. (Moja mama zawsze urozmaicała moje dni.)
 3. variegate

Powiązane zwroty — "urozmaicenie"

rzeczownik
rozmaitość = diversity +2 znaczenia
urozmaicanie = variegating +1 znaczenie
inne

powered by  eTutor logo