Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"różnorodność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "różnorodność" po polsku

różnorodność

obrazek do "diversity" po polsku
rzeczownik
 1. diversity ***
  • różnorodność, rozmaitość [UNCOUNTABLE]
   variety
   Are you aware of the diversity of cultures in this city? (Czy jesteś świadom różnorodności kulturowej w tym mieście?)
   Employers should promote ethnic diversity. (Pracodawcy powinni promować różnorodność etniczną.)
   Diversity of landscapes and wildlife attracts tourists to that country. (Rozmaitość krajobrazów i dzikiej natury przyciąga turystów do tamtego kraju.)
   link synonim: variety
  • różnorodność, bogactwo [SINGULAR]
   Diversity of the world is beautiful. (Różnorodność świata jest piękna.)
   This area is known for its diversity of plants and animals. (Ten obszar jest znany ze swojego bogactwa roślin i zwierząt.)
   I was amazed by the diversity of animals in that forest. (Byłem zachwycony różnorodnością zwierząt w tym lesie.)
 2. variety ****
  • różnorodność, rozmaitość, zróżnicowanie, urozmaicenie [UNCOUNTABLE]
   The variety of sound textures on this release makes it a perfect ambient record. (Różnorodność warstw dźwiękowych na tym wydaniu czyni go perfekcyjnym albumem ambient.)
   What makes nature so beautiful is its variety. (To, co czyni naturę tak piękną, to jej różnorodność.)
   link synonim: diversity
 3. versatility
 4. diversification
 5. differentiation  
 6. heterogeneity  
 7. tapestry
 8. variegation  
 9. diverseness
 10. multifariousness
 11. mixedness
 12. manifoldness
 13. miscellaneousness
 14. multiformity
 15. differentness  

powered by  eTutor logo