"diversity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "diversity" po angielsku

diversity ***

rzeczownik
 1. różnorodność, rozmaitość [UNCOUNTABLE]
  variety
  Are you aware of the diversity of cultures in this city? (Czy jesteś świadom różnorodności kulturowej w tym mieście?)
  Employers should promote ethnic diversity. (Pracodawcy powinni promować różnorodność etniczną.)
  Diversity of landscapes and wildlife attracts tourists to that country. (Rozmaitość krajobrazów i dzikiej natury przyciąga turystów do tamtego kraju.)
  link synonim: variety
 2. różnorodność, bogactwo [SINGULAR]
  Diversity of the world is beautiful. (Różnorodność świata jest piękna.)
  This area is known for its diversity of plants and animals. (Ten obszar jest znany ze swojego bogactwa roślin i zwierząt.)
  I was amazed by the diversity of animals in that forest. (Byłem zachwycony różnorodnością zwierząt w tym lesie.)
 3. zróżnicowanie, wielostronność
  The diversity of her work was extraordinary. (Zróżnicowanie jej prac było zdumiewające.)
  The diversity of her artwork was remarkable. (Zróżnicowanie jej dzieł sztuki było niezwykłe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo