PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"bogactwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bogactwo" po polsku

bogactwo

rzeczownik
 1. wealth **
  • bogactwo, majątek [UNCOUNTABLE]
   He has accumulated quite a wealth throughout the years. (Przez wiele lat uzbierał całkiem pokaźny majątek.)
   He bought this car to show off his wealth. (On kupił ten samochód, aby pochwalić się swoim bogactwem.)
 2. diversity ***
  • różnorodność, bogactwo [SINGULAR]
   Diversity of the world is beautiful. (Różnorodność świata jest piękna.)
   This area is known for its diversity of plants and animals. (Ten obszar jest znany ze swojego bogactwa roślin i zwierząt.)
   I was amazed by the diversity of animals in that forest. (Byłem zachwycony różnorodnością zwierząt w tym lesie.)
 3. richness
  • bogactwo, przepych, wspaniałość [UNCOUNTABLE]
   Europe's diversity and richness mean that it is still the world's most popular tourist destination. (Różnorodność i bogactwo Europy oznacza, że jest to nadal najbardziej popularny na świecie cel turystów.)
 4. riches
  • bogactwo, majątek literary
   In one month we'd be on our way to glory and riches. (Za miesiąc będziemy na drodze do chwały i bogactwa.)
   We plunder everything there is and take all the riches. (Plądrujemy wszystko, co się tam znajduje, i zabieramy cały majątek.)
 5. tapestry
 6. mammon   formal [UNCOUNTABLE]
 7. wealthiness
 8. plentifulness
 9. sumptuousness
 10. fat city

powered by  eTutor logo