poszukiwania, poszukiwanie

search

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I found the keys after a long search. = Znalazłem klucze po długich poszukiwaniach.