"wypatrywać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypatrywać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypatrywać kogoś

phrasal verb
 1. look out for somebody
czasownik
 1. expect ***** , także: spect spoken
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [TRANSITIVE]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
czasownik
 1. strain ***
  • natężać (wzrok), nastawiać (uszu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He strained his ears to hear her whisper. (On nastawił uszu, aby usłyszeć jej szept.)
   She strained her eyes but she couldn't see anything. (Ona natężyła wzrok, ale nic nie zobaczyła.)
 1. keep an eye out

Powiązane zwroty — "wypatrywać kogoś"

czasownik
inne