BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"by request" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by request" po angielsku

by request

przysłówek
  1. na prośbę, na życzenie
    These products are available by request. (Te produkty są dostępne na prośbę klienta.)

"by request" — Słownik kolokacji angielskich

by request kolokacja
  1. by przyimek + request rzeczownik = na prośbę, na życzenie
    Bardzo silna kolokacja

    Playing the music you want to hear by special request.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo