BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"despite requests" — Słownik kolokacji angielskich

despite requests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo próśb
  1. despite przyimek + request rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite requests for these, nothing was ever received by 1938.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo