"wspierający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspierający" po polsku — Słownik angielsko-polski

wspierający

przymiotnik
 1. positive ****
  • pozytywny, wspierający
   I have lots of positive people in my life. (Mam w swoim życiu wiele wspierających osób.)
   You're such a positive and helpful person. (Jesteś taką pozytywną i pomocną osobą.)
 2. supporting *
 3. supportive **
  • wspierający, pomocny
   I thank Mr Smith for supportive encouragement. (Dziękuję panu Smithowi za pomocną zachętę.)
 4. assistive
 5. subsidiary *
 6. load-bearing
rzeczownik
 1. sustainer
to help support Friends of To make your donation to make a donation too.
czasownik
 1. support *****   [TRANSITIVE]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. aid ***
  • pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 4. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 5. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 6. encourage ****
 7. assist ***
 8. reinforce ** , także: reenforce
 9. sustain **
 10. comfort ***
 11. patronize , patronise British English
 12. underpin
 13. backstop
 14. succour British English , succor American English
 15. make a donation
 16. underprop
 17. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support