ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make conclusions" — Słownik kolokacji angielskich

make conclusions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki zakończenia
  1. make czasownik + conclusion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is insufficient information to date on which to make firm conclusions.

powered by  eTutor logo