"summarize" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "summarize" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
 1. podsumować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. streszczać (np. artykuł, dokument) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  to state the main points

Powiązane zwroty — "summarize"

rzeczownik
kolokacje