"podsumowanie czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsumowanie czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

Figure 5: Summary of RFC 2544
rzeczownik
 1. summary **
  • podsumowanie, streszczenie [COUNTABLE]
   Susan, can you get the summary of today's meeting ready by five? (Susan, czy możesz przygotować streszczenie dzisiejszego spotkania na piątą?)
   It's not the entire report, it's just a summary. (To nie jest całe sprawozdanie, to tylko streszczenie.)
   I'm working on a summary of this document. (Pracuję nad streszczeniem tego dokumentu.)
 2. résumé
 3. rundown  
 4. summation
 5. recap , recapitulation formal
  • streszczenie (wykładu), podsumowanie (dyskusji), rekapitulacja (głównych zagadnień czegoś)
  • podsumowanie, skrót (poprzednich wydarzeń, poprzedniego odcinka serialu, itp.)
   Here's a recap of what happened last week! (Oto podsumowanie tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu!)
   It is nice to get a recap of what's going on. (Miło jest otrzymać skrót tego, co się dzieje.)
 6. round-up , także: roundup
 7. wrap-up
 8. summating  
 9. summing-up
 10. recapping
 11. encapsulating
 12. aperçu

podsumowanie czegoś

rzeczownik
 1. rundown on something  
czasownik
 1. summarise British English , summarize American English *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. encapsulate , encapsule
rzeczownik
 1. summate  
phrasal verb
 1. sum up something *  
  To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
  It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
  This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
  link synonim: summarise
czasownik
 1. capsule *
 2. recap
 3. perorate
phrasal verb
 1. sum up *
 2. go over **

Powiązane zwroty — "podsumowanie czegoś"

rzeczownik
suma = total +4 znaczenia
phrasal verb
inne
czasownik