ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cast into" — Słownik kolokacji angielskich

cast into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzucać do
  1. cast czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    In any event, he must have cast himself into the sea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo