ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"skracać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skracać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

skracać się

phrasal verb
 1. draw in
czasownik
 1. cancel out
czasownik
 1. reduce ****
  • skrócić (ułamek w matematyce) [TRANSITIVE]
   This fraction can be reduced further. (Ten ułamek można dalej skrócić.)
   Why didn't you reduce the fraction? (Dlaczego nie skróciłaś tego ułamka?)
 2. short-circuit
phrasal verb
 1. turn something up
phrasal verb
 1. take something up * , także: take up something **
  • skracać coś (materiał)
   The tailor took the material up. (Krawiec skrócił materiał.)
czasownik
 1. capsule *
 2. shorten *
 3. edit **
  • skracać (np. wersję, list czytelnika) [TRANSITIVE]
   You need to edit that text if you want to post it anywhere. (Musisz skrócić ten tekst, jeżeli chcesz go gdziekolwiek opublikować.)
 4. compress
 5. prune
 6. condense
 7. abbreviate  
  zobacz także: shorten
 8. abridge  
 9. dumb down
  • upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) informal
   Can you dumb it down? (Czy możesz to uprościć?)
   He dumbed his theory down for us. (On uprościł dla nas swoją teorię.)
 10. foreshorten
 11. précis
czasownik
 1. cut something off something
phrasal verb
 1. cut something down , cut down something *
 2. boil something down
 3. trim something back
 1. cut something short

Powiązane zwroty — "skracać się"

przysłówek
krótko = short time +3 znaczenia
rzeczownik
skrót = shortcut +17 znaczeń
idiom

"skracać się" — Słownik kolokacji angielskich

cancel out kolokacja
 1. cancel czasownik + out particle = redukować się, znosić się wzajemnie, skracać się (np. liczby w matematyce)
  Bardzo silna kolokacja

  It was almost as if one canceled out the other.

  Podobne kolokacje:
draw in kolokacja
 1. draw czasownik + in przyimek = skracać się (dzień w porze zimowej)
  Bardzo silna kolokacja

  They would draw blood again in two days to be sure.

  Podobne kolokacje: