"dull eye" — Słownik kolokacji angielskich

dull eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmętniałe oko
  1. dull przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And if this is not clear enough for even your dull eyes, how were all these people killed?

    Podobne kolokacje: