"osoba poszukująca nowe talenty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osoba poszukująca nowe talenty" po polsku — Słownik angielsko-polski

osoba poszukująca nowe talenty

rzeczownik
  1. talent scout , talent-spotter , talent spotter

"osoba poszukująca nowe talenty" — Słownik kolokacji angielskich

talent scout kolokacja
  1. talent rzeczownik + scout rzeczownik = osoba poszukująca nowe talenty, łowca głów
    Bardzo silna kolokacja

    He worked as a talent scout for them in 1986-1988.

    Podobne kolokacje: