BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"lektor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lektor" po polsku

lektor

rzeczownik
 1. instructor **
  • lektor, wykładowca American English [COUNTABLE]
   He is an instructor in American history at the university. (On jest wykładowcą historii Ameryki na uniwersytecie.)
   This instructor is always late to his classes. (Ten wykładowca jest zawsze spóźniony na swoje zajęcia.)
   zobacz także: tutor
 2. acolyte , także: acolyth
 3. lector
 4. dubbing speaker
 5. voice talent  
 6. voice artist , voice actor , voice-over artist

"lektor" — Słownik kolokacji angielskich

voice actor kolokacja
 1. voice rzeczownik + actor rzeczownik = aktor głosowy, lektor
  Bardzo silna kolokacja

  However, he suddenly changed his mind and became a voice actor.

  Podobne kolokacje:
voice talent kolokacja
 1. voice rzeczownik + talent rzeczownik = lektor
  Zwykła kolokacja

  The video game features the voice talents of several celebrities.

  Podobne kolokacje:
voice artist kolokacja
 1. voice rzeczownik + artist rzeczownik = aktor głosowy, lektor
  Zwykła kolokacja

  The new voice track will usually be spoken by a voice artist.

  Podobne kolokacje:
voice-over artist kolokacja
 1. voice-over przymiotnik + artist rzeczownik = aktor głosowy, lektor
  Luźna kolokacja

  This led to him becoming a noted children's voice-over artist.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo